Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΈχουμε τα πιο ακριβά γαλακτοκομικά στην Ευρώπη αλλά οι κτηνοτρόφοι μας πουλάνε στις χαμηλότερες τιμές γάλακτος στην Ελλάδα!!

Η επιβεβαίωση από τη Eurostat των ακριβότερων στην Ευρώπη γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών, οφείλεται από κοινού στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση και την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς, στη μικρή εγχώρια προστιθέμενη αξία και στην απαξίωση του συνεταιρίζεσθαι και των κοινών προσπαθειών προώθησης τους. 
«Η διέξοδος θα προκύψει με την ενίσχυση της συνεργασίας των παραγωγών, τη βελτίωση της καθετοποίησης, με αύξηση της καλλιέργειας ντόπιων κτηνοτροφικών φυτών, και την κοινή προώθηση τους», δήλωσε ο Γιώργος Κανέλλης, από τη Θεματική Ομάδα Γεωργίας των Οικολόγων Πράσινων.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat στη διάρκεια του 2011 η Ελλάδα βρίσκεται στη πρώτη θέση της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις τιμές σε γαλακτοκομικά και αβγά με απόκλιση τιμών 31,5% σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 2010 ήταν στη δεύτερη. Παρατηρείται έτσι μια σημαντική επιβάρυνση του "καλαθιού της νοικοκυράς" σε εποχή με ραγδαία μείωση εισοδημάτων και ανέχεια μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων.
Οι κύριες αιτίες της ακρίβειας οφείλονται από τη μια στη μικρή συγκριτικά προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων και από την άλλη στην εμφάνιση ολιγοπωλιακών φαινομένων στον κλάδο και την αδυναμία ελεγκτικών μηχανισμών. H εξάρτηση της Ελληνικής κτηνοτροφίας από εισαγωγές ζωοτροφών, ζωικού κεφαλαίου και λοιπών εφοδίων ανεβάζουν το  κόστος παραγωγής, αλλά και μικραίνει το πλεονέκτημα και τη διείσδυση στην αγορά αναγνωρίσιμων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων, όταν σ' αυτά δεν επενδύεται μια λογική αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων, που θα περιλαμβάνει την καλλιέργεια εγγυημένης ποιότητας ζωοτροφών. Ειδικά για την αιγοπροβατοτροφία, που κατά κύριο λόγο είναι εκτατικής μορφής, με μικρές μόνο αλλαγές θα μπορούσε να εξελιχτεί  σε βιολογική.
Ο Μιχάλης Μπάκας, Γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης Βορείου Αιγαίου των ΟΠ σημειώνει ότι: «Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους παραγωγούς των νησιών μας καθώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 2008 η διαφορά της τιμής του αίγιου γάλακτος στη Λέσβο σε σχέση με τη Λάρισα ήταν 8,83 λεπτά/κιλό, ενώ με τα Χανιά 9,99 λεπτά/κιλό ενώ για το πρόβειο γάλα η κατάσταση είναι δυσχερέστερη με 10,38 λεπτά/κιλό διαφορά στη Λάρισα και 16,38 λεπτά/κιλό στα Ιωάννινα!!! Οι δομικές ασυνέχειες του συστήματος διανομής και εμπορίας έχει προσδώσει στην εσωτερική αγορά χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου που κατευθύνει τις τιμές προς όφελός του και σε βάρος παραγωγών και καταναλωτών.»
Οι λύσεις δεν μπορούν παρά να προέλθουν από την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του συστήματος της εν γένει παραγωγικής διαδικασίας, με αυτή των εγχώριων κτηνοτροφικών φυτών, ώστε μικρές ή μεσαίες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να παράγουν οι ίδιες ζωοτροφές με βιολογικές μεθόδους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν καταθέσει αυτή την πρόταση ως λύση και στο πρόβλημα της έλλειψης βοσκοτόπων στην πυρόπληκτη Χίο, πρόταση με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία του τόπου. 
Παράλληλα απαιτείται οργάνωση των κτηνοτρόφων, έμφαση σε συνεργασία (στα νησιά μας έχουν απαξιωθεί οι συνεταιρισμοί ενώ πλήθος συνεταιρισμών δεν προμηθεύονται καν από κοινού ζωοτροφές και εφόδια) ενώ απαιτείται κοινή δράση και στον παραγωγικό (κοινά τυροκομεία) και στον τομέα προώθησης των τελικών προϊόντων (κοινές ετικέτες και δίκτυο διανομής κλπ)