Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

EΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥΑξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Κατά το πρόσφατο παρελθόν με τη συνεργασία της «Κτηματολόγιο Α.Ε.» έγινε μια σημαντική προσπάθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύνταξη και λειτουργία Κτηματολογίου στους οικισμούς του πρώην Δήμου Ιωνίας Χίου. Στην προσπάθεια αυτή υπήρχε ενεργός στήριξη από τους τοπικούς φορείς της Χίου (Περιφέρεια και Δήμος) καθώς και θετική ανταπόκριση των κατοίκων.
Στην παρούσα φάση είναι αναγκαία η ολοκλήρωση και των τελευταίων εκκρεμοτήτων ώστε να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο και να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής. Παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών από την πλευρά της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Από την πλευρά μας θα προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στο έργο σας.      


Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗ