Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Με το τέλος της θερινής περιόδου η πλειονότητα των εργαζομένων σε εποχικά επαγγέλματα έρχονται αντιμέτωποι με ένα νέο δεδομένο για τον προγραμματισμό της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής, καθώς από 1/1/2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. B140640/25.10.2012 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, έχει τεθεί σε εφαρμογή η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.3986/2011(«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»), με την οποία μεταβάλλονται κατά πολύ οι προϋποθέσεις για χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, πλήττοντας κατά κύριο λόγο εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού.
Αποτέλεσμα των νέων μέτρων είναι οι εργαζόμενοι σε εποχικά επαγγέλματα στη χώρα μας, οι οποίοι, ιδίως στο χώρο του τουρισμού αποτελούν μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων, να μένουν χωρίς το αναγκαίο για τον βιοπορισμό τους, εισόδημα του ταμείου ανεργίας.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστούν κάποιοι από τους όρους της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να μην αποκλείονται οι εποχικά εργαζόμενοι.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
1.      Προτίθεστε να επανεξετάσετε τους όρους για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους τακτικής επιδότησης και οι εποχικά εργαζόμενοι;2.      Ποιος ο σχεδιασμός σας και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να στηρίξετε τους εργαζόμενους  στον τουρισμό και τα άλλα εποχικά επαγγέλματα;

18 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ερωτών βουλευτής


Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος