Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2013, ΣΤΙΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Θέμα
Νόμος 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Κάθε νησί και δήμος. Τρία χρόνια από την εφαρμογή του Καλλικράτη στη Χίο- Προοπτική για το μέλλον της αυτοδιοίκησης στο νησί.
Συζήτηση-Προτάσεις.