Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Τεκμήρια: Καταργούνται το 2015, αποφεύγονται το 2014


Την κατάργηση των τεκμηρίων το 2015 σχεδιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής». Στην κατεύθυνση αυτή και επιχειρώντας να στείλει ένα δυναμικό μήνυμα αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας, το επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσουν από τη Βουλή δύο νομoσχέδια που θα αφορούν τόσο στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όσο και στο συμψηφισμό χρεών με το δημόσιο.
Ωστόσο, μέχρι την επόμενη χρονιά, το σκόπελο των τεκμηρίων μπορούν να υπερβούν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και το 2014, καθώς δίνεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η δυνατότητα να να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια και να μην πληρώσουν φόρο για αυτά.
Όπως αναφέρουν οι οδηγίες για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων , συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-770 και 851-858 μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την αντικειμενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.
Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει από όλους τους υπόχρεους.
Ενδεικτικά:
α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.
γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.
ε) Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης,γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
ζ) Όσοι, προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.
Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. Στις πιο πάνω α” και ε” περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.

aftodioikisi.gr