Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ένστολοι: Αντί για μισθούς «κόβονται» παροχές σε είδος – Στο στόχαστρο πρατήρια, λέσχες, δάνεια (λίστα)


Τα όσα παρέχονται στους ένστολους σε είδος μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική καταγραφή θα γίνει άμεσα από αμέσως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε μια προσπάθεια να υπολογιστεί το κόστος που συνεπάγονται αυτές για τον προϋπολογισμό.
Στην ειδική έκθεση  του ΓΛΚ αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο παροχές που σχετίζονται με:
-Τα Στρατιωτικά Πρατήρια – Προμηθευτικούς Οργανισμούς-Λέσχες.
-Τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
-Τις Λέσχες Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).
-Τα Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Στρατιωτικούς μέσω του Αυτονόμου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος.
-Τη διάθεση υπηρεσιακών αυτοκινήτων που ισχύσει για αξιωματικούς από το βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω.
Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του νέου Κώδικα Φορολογίας που θα ισχύσει από τις αρχές του 2015 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται η παροχή αυτοκινήτου, παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, η παραχώρηση κατοικίας κλπ.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι παροχές σε είδος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως ακριβώς και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Τι απαντούν οι ένστολοι
Σύμφωνα με τις ενώσεις των ένστολων όλες οι παραπάνω παροχές δεν αποτελούν προνομία.
Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με το in.gr, τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας αναφέρουν πως το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει το δικαίωμα να διαμείνει σε αυτά για περίπου 12 μέρες έναντι ενός σχετικά μικρού τιμήματος για ενοίκιο. ΚΑΑΥ υπάρχουν μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και δεν επαρκούν για όλο το στρατιωτικό προσωπικό.
Για τις λέσχες αξιωματικών αποσαφηνίζουν πως δεν είναι ιδρύματα και τα στελέχη και οι οικογένειές τους δεν σιτίζονται δωρεάν εκεί, αλλά πληρώνουν κανονικά.
Για τα στρατιωτικά πρατήρια -στα οποία πλέον έχουν πρόσβαση και οι δικαστικοί- υποστηρίζουν πως εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις μονάδες και οι τιμές τους είναι ίδιες με εκείνες πολυκαταστημάτων και σουπερ μάρκετ.
Για τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών ξεκαθαρίζουν πως τα διαμερίσματα του Αυτονόμου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών επαρκούν για τη στέγαση μόνο του 5% των στελεχών και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως πρόκειται για μια μόνιμη παροχή σε είδος.


aftpdioikisi.gr