Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ
Λύση δόθηκε στο πρόβλημα των αλιέων σχετικά με τη συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές διατάξεις, που αφορά στην αγορά ειδικού εξοπλισμού. Η μη συμμόρφωση αυτόματα θα οδηγούσε σε αφαίρεση αδείας και επιβολή χρηματικών προστίμων.

Ενίσχυση για την αγορά
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του Κοινοτικού και Εθνικού συστήματος Ελέγχου, οι αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών υποχρεώνονται να προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ειδικούς εξοπλισμούς, όπως συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης VMS, συσκευές ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κ.ά., για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας από τις Ενωσιακές και Εθνικές Αρχές. Αυτά τα ειδικά μηχανήματα έχουν μεγάλο κόστος αγοράς, το οποίο ελάχιστοι αλιείς θα μπορούσαν να καλύψουν.
Έπειτα από αρκετές διαμαρτυρίες και συζητήσεις, με παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου, εντάχθηκε σε νόμο η διάταξη, με την οποία προστατεύεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αλιέα. Έτσι, η χώρα μας αφενός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαλλάσσεται από την επιβολή κυρώσεων, όπως χρηματικών προστίμων και την προσωρινή ή και οριστική σε κάποιες περιπτώσεις αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους, αφετέρου παραμένουν κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα.
Επιπλέον, ρυθμίστηκαν τα οικονομικά προβλήματα που προκαλούντο στους αλιείς από αυτήν την απόφαση. Ειδικότερα, οι αλιείς δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης, με την οποία θα καλύπτεται η δαπάνη για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, η οποία θα είναι στο 100% της αξίας μέχρι του ποσού των 2.600 ευρώ και στο 90% για το επιπλέον ποσό. Η ενίσχυση αυτή θεσπίσθηκε με νομοθετική πρωτοβουλία ως ακατάσχετη και μπορεί να εισπραχθεί χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 Με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι αλιείς της χώρας έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης των ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς να φέρουν εκείνοι το οικονομικό κόστος. Σε δήλωσή του ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επέλυσε τα προβλήματα που προκαλούσε στους αλιείς η υποχρεωτική συμμόρφωση της χώρας στο Κοινοτικό Δίκαιο.