Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αντικαταστάσεις Διαιτητώv


  Λόγω εκτάκτου κωλύμματος του διαιτητή και του 'α βοηθού στον αγώνα ΑΕ Καλαμωτής-ΑΠΟ Χίου 2014 για το κύπελλο, Πέτρου Τσούχλη και Αθανάσιου Τσιάντου αντικαθίστανται από τον Παντελή Τζαμουτζαντώνη και Nίκολαο Πιτταούλη αντίστοιχα