Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

- Πιστεύουμε ότι το Επιμελητήριοπρέπει να ξεπεράσει τον απλό συμβουλευτικό ρόλο και να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία (συγκοινωνίες, κυκλοφοριακό, νερό κ.λ.π.)
- Επιμελητήριο ανοικτό στους εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες και επαγγελματίες του τουρισμού, στήριγμα στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους
- Το Επιμελητήριο να δημιουργήσει υπηρεσία «υποδοχής» των νέων μελών, βοηθώντας στα πρώτα βήματα επιχειρηματικής προσπάθειας, αξιοποιώντας μελέτες, αλλά και εμπειρία που υπάρχει
- Συνεργασία και στήριξη των συνδικαλιστικών αιτημάτων, έτσι όπως προβάλλονται από Ο.Ε.Β.Ε. ΧΙΟΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία.
- Προώθηση λύσεων συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων στην κατεύθυνση επιβίωσής τους

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
Είμαστε εναντίον του απελευθερωμένου ωραρίου, ζητάμε να αποφασίζουν οι τοπικοί φορείς (Επιμελητήριο,Ο.Ε.Β.Ε.,Εμπορικός Σύλλογος, Εργατικό Κέντρο,Ιδιωτικοί υπάλληλοι και Περιφεριακή Ενότητα Χίου). ΚΥΡΙΑΚΗ υποχρεωτική αργία.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
-Κάθε φορολογούμενος- μικρός Ε.Β.Ε. να φορολογείται με βάση τα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν απ’ την αφαίρεση των εξόδων απ’ τα έσοδά του, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λ.π.),που καταχωρούνται στα βιβλία του και είναι υποχρεωτικά για όλες τις αγοραπωλησίες και τα άλλα έξοδα (ενοίκιο, φως, τηλέφωνο, κ.λ.π.).’Ελεγχος γίνεται στη φορολογική δήλωση, όταν αυτή κατατίθεται στην εφορία και δεν υπάρχουν «ανέλεγκτες υποθέσεις», συνάφειες κ.λ.π.
-Αφορολόγητο ποσό για οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ αυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε παιδί, τιμαριθμοποίηση κάθε χρόνο.
-Κατάργηση του συντελεστή φορολογίας για Ο.Ε. και Ε.Ε. Τα κέρδη τους να φορολογούνται σαν προσωπικό εισόδημα των μετοχών τους τους.
-Μείωση του συντελεστή φορολογίας που ισχύει για τους συνεταιρισμούς.
-Φορολογικές ελαφρύνσεις τα πρώτα 3 χρόνια για μικρές επιχειρήσεις.
-Αναγνώριση επιπλέον αφορολόγητου, για εκσυγχρονισμό και τεχνογνωσία, για μικρές επιχειρήσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
-Επαναφορά της επιδότησης επιτοκίου τριών ποσοστιαίων μονάδων (3%) στα νησιά του Αιγαίου.
-Κατάργηση όλων των νόμων-ρυθμίσεων που επιτρέπουν την καταλήστευση απ’ τις τράπεζες (πανωτόκια, ανατοκισμός).
-Τα επιτόκια δανεισμού εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών.Πρέπει να μειωθούν σε όφελος επαγγελματιών και καταναλωτών.
-Ουσιαστική δραστηριοποίηση του Τ.Ε.ΜΠ.ΕΑ.Ε.
-Μείωση εισφορών εργοδοτών – εργαζομένων στα νησιά του Αιγαίου, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπτώσεις στα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων

-Μείωση των ενοικίων κατά 20%