Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ                   Χίος 29-03-2012

Α.Π. : 14726


Ταχ.Δ/νση

:
Δημοκρατίας 2
82 100 Χίος
Προς:
 
Δημοτικό Συμβούλιο


Πληροφορίες

:
Π. Στεφάνου
Αντιδήμαρχος Χίου

Τηλέφωνο
:
22713-50851

FAX

:
22713-50877

Κοιν:
e-mail
:
sttop@otenet.gr


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασε κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του αντιδημάρχου Χίου κ. Στεφάνου Παντελή, σήμερα 28/03/2012 η ορισμένη με την α/α 16/2012 Α.Δ.Σ. Χίου επιτροπή , αρμόδια σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την εισήγηση έως το τέλος Μαρτίου στο ΔΣ για τον κατάλληλο χώρο τοποθέτησης του αγάλματος του Ν. Πλαστήρα..
Παρόντες: Παντελής Στεφάνου, Στυλιανος Καμπούρης, Ισίδωρος Χαλλιορής, Κωνσταντίνος Χαλλιορής και Σταμάτης Καρουσάκης
Απόντες: Ζαν-Μαρκ Κουφνέρεφ, Παντελής Αποστολίδης αν και κλήθηκαν
Τηλεφωνική επικοινωνία: Όλγα Βάσση, Αργυρένια Χαρώνη
Θέμα: Τοποθέτηση Αγάλματος Νικολάου πλαστήρα
Πραγματοποιήθηκε  διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών της επιτροπής όπου εκφράστηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες προτάσεις:
1.      εκ μέρους του κ. Καμπούρη, η τοποθέτηση του αγάλματος στο κέντρο της κεντρικής πλατείας Χίου στη θέση του συντριβανιού για τους έξης λόγους:
Ø      η πλατεία φέρει το όνομα του
Ø      το άγαλμα είναι μεγάλων διαστάσεων και χρειάζεται ευρύτητα χώρου και οπτική από όλες τις γωνίες
Ø      το υπάρχον συντριβάνι δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω των συχνών δυνατών ανέμων
Ø      η εικονική αποτύπωση της μακέτας ικανοποιεί πλήρως την αισθητική ανάπλαση του χώρου
2.      επίσης προτάθηκε η τοποθέτηση του αγάλματος ανατολικά του κάστρου προς το λιμάνι, θέση την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά η αρχαιολογική υπηρεσία όπως εκφράστηκε τηλεφωνικώς από την κ. Όλγα Βάσση.
3.      τοποθέτηση του αγάλματος στην περιοχή ‘Μπέλλα Βίστα’ στο τρίγωνο Τσαπάλα έναντι του ναυτικού ομίλου, θέση η οποία απορρίπτεται λόγω του ότι ο χώρος ανήκει στο ίδρυμα Τσαπαλα το οποίο δεν παραχωρεί τον χώρο γιατί πρόκειται να τον εκμεταλλευτεί
Ο κ. Ισ. Χαλλιορής εξέφρασε την γνώμη ότι λόγω της άποψης του συλλόγου αρχιτεκτόνων του νησιού οι οποίοι την έχουν εκφράσει στον τοπικό τύπο, το θέμα να βγει σε διαβούλευση στο διαδίκτυο στο site του Δ. Χίου και να ζητηθεί να κατατεθούν προτάσεις, χωρίς να είναι αντίθετος για την θέση στην πλατεία.
Ο κ. Στεφάνου αφού συμφώνησε με την άποψη του κ. Καμπούρη ενημέρωσε το σώμα ότι στην εκτεταμένη διαβούλευση στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook, η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών εκφράστηκε απολύτως θετικά για την αισθητική παρέμβαση στο συντριβάνι, θέση που ισχυροποιήθηκε όταν οι επισκέπτες πληροφορήθηκαν το μικρό κόστος της παρέμβασης.
Επίσης ενημέρωσε την επιτροπή ότι η αρχαιολογία θα παραπέμψει το θέμα στο αρχαιολογικό συμβούλιο για γνωμοδότηση

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν τις προτάσεις των παρευρισκομένων

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.      να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την τοποθέτηση του αγάλματος του Νικολάου πλαστήρα στο κέντρο της πλατείας που φέρει το όνομα του, όπως εμφανίζεται στη μελέτη της υπηρεσίας. (ψήφο από κ. Στεφάνου, κ. Καμπούρη κ. Χαλλιορή Κ.)
2.      να δοθεί η δυνατότατα μέσω του διαδικτύου στο site το δήμου, της έκφρασης και άλλων τεκμηριωμένων απόψεων και προτάσεων (ψήφο από κ. Καρουσάκη κ. Χαλλιορή Ισ.)
3.      να καταθέσει την απόφαση στο Δ.Σ. Χίου


Τα μέλη της Επιτροπής
1.      Παντελής Στεφάνου


2.      Στυλιανος Καμπούρης


3.       Ισίδωρος Χαλλιορής


4.       Κωνσταντίνος Χαλλιορής


5.      Σταμάτης Καρουσάκης