Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται  στη 1 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Ιουνίου 2012,η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Χίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου