Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗς ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΠΑΝΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών και την παραμονή τους στο δάσος στην περιοχή Πάρπαντα της δημοτικής ενότητας Καρδαμύλων του Δήμου Χίου από σήμερα 08 Αυγούστου 2012 έως και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.
Εξαιρούνται, κατόπιν αδείας που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου και τη Δνση Δασών Χίου, της απαγόρευσης αυτής οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό των εργοταξίων, των εργοληπτικών εταιριών που εκτελούν έργα ή εργασίες, κατόπιν σχετικής αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ποινικό Κώδικα.
Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, η Δνση Δασών Χίου, η Αστυνομική Δνση Χίου, η Στρατιωτική Διοίκηση Χίου, ο Δήμος Χίου με τις υπηρεσίες του(Δημοτική Αστυνομία κλπ)και γενικά όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
Ο Δήμος Χίου παρακαλείται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της απόφασης στην εν λόγω δημοτική ενότητα αρμοδιότητας του αλλά και όλου του Δήμου ότι η απόφαση αυτή θα ισχύει επί εικοσιτετραώρου .
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου