Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Στη διασταύρωση των στοιχείων των φυσικών προσώπων που αμείβονται από το Δημόσιο, προχωρά η κυβέρνηση, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχομένως αυτοί που αποφεύγουν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, και Οικονομικών,Γιάννη Στουρνάρα.

Πάντως, όπως επισήμαναν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διασταύρωση των στοιχείων όσων αμείβονται από το Δημόσιο θεωρείται επιβεβλημένη για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ενώ πρόσθεσαν ότι δεν θεωρείται εκ των προτέρων σίγουρο ότι θα εντοπιστούν παρανομίες.
Σημειώνεται ότι στην απογραφή, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου 2012), θα πρέπει να συμμετάσχουν και όσοι μισθοδοτούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία για τις εξής κατηγορίες προσωπικού:
- Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς.
- Το προσωπικό της Βουλής και οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών.
- Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
- Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Με βάση την ίδια απόφαση, ως το τέλος του έτους θα πρέπει ακόμη να απογραφούν:
- Τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α).
Τονίζεται ότι για τους αμειβόμενους από το Δημόσιο που δεν θα απογραφούν θα υπάρξει διακοπή στην καταβολή των αποδοχών τους.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα εν λόγω πρόσωπα είναι:
Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα Πατέρα, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία.
Επίσης, στην απόφαση επισημαίνεται ότι «η Ενιαία Αρχή Πληρωμής πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως με το μητρώο φορολογουμένων TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά ενδεικτικά και με μητρώα ασφαλιστικών φορέων) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης».
Σημειώνεται ότι «κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης, όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το μητρώο φορολογουμένων ΤΑΧΙS, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ