Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ /-ΝΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Όνομα ΠΑΤΕΡΑ

Διεύθυνση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                                                   Οδός

Αριθμός


Ταχυδρομικός Κώδικας


Πόλη


Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Κατοικίας (προαιρετικό)


Κινητού


Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)

Ημερομηνία Γέννησης
Ημ

Μήν

Έτος


ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασία                                                       
Επωνυμία φορέα

                                          Ειδικότητα εργαζομένου

                                                     Θέση /Τμήμα

Διεύθυνση ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                      Οδός

 Αριθμός


Ταχυδρομικός Κώδικας


Πόλη


Τηλέφωνα Επικοινωνίας                                   Εργασίας


Φαξ Εργασίας


Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Εργασίας)


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ
Συνδικαλιστικός Φορέας

Θέση στο φορέα

Προϋπηρεσία στη θέση

Διεύθυνση ΦΟΡΕΑ                                                         Οδός

 Αριθμός


Ταχυδρομικός Κώδικας


Πόλη


Τηλέφωνα Επικοινωνίας                                           Φορέα


Φαξ Φορέα


Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Φορέα)