Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

"ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ"ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟΘΕΜΑ
:
Ίδρυση Γραφείου της 8ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων στη Χίο


Αξιότιμη κα Γενική Γραμματέα,

Δεδομένου του ικανού αριθμού παραδοσιακών, αλλά και ιστορικών διατηρητέων οικισμών, καθώς επίσης του μεγάλου αριθμού διατηρητέων κτιρίων που υπάρχουν στη Χίο, και γνωρίζοντας το πάγιο αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου για την ίδρυση Γραφείου της 8ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων στη Χίο, που θα διευκολύνει τόσο τους μηχανικούς, όσο και τους ιδιώτες που απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρακαλούμε να εξετάσετε θετικά τις δυνατότητες που υπάρχουν και να κάνετε δεκτό το παραπάνω αίτημα.
Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που διεκπεραιώνονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία αφορούν στη Χίο και λόγω της νησιωτικότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η μετακίνηση των ενδιαφερόμενων στην έδρα της υπηρεσίας είναι και δύσκολη και δαπανηρή.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για την ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας της Χίου, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί για την υλοποίησή του.
Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ