Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Open Day
Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιό σας
Σάββατο 2 Μαρτίου 11:00 -14:00 | σε όλα τα νησιά