Θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 εταιρίες DATΑ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΟΕ,
ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ SOFTWARE OE, Όπως και το αναγνωρισμένο από το κράτος ΙΕΚ DATA μπορούν να
Προσφέρουν τα παρακάτω:
·         Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού
·         Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
·         Ανάπτυξη-φιλοξενία ιστοσελίδων , eshop, κ.α.
·         Υπηρεσίες SEO(SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)
·         Υπηρεσίες διαφήμισης στο δικτυακό τόπο www.chioshistory.gr
·         Εγκαταστάσεις παραμετροποιήσεις λογισμικού
·         Εγκαταστάσεις Δικτύων με δομημένη καλωδίωση, wifi hot spots
·         Εμπόριο Η/Υ , περιφερειακών , λογισμικού
·         Ειδικές εφαρμογές για tablets σε Android ή σε IPAD applications)
·         INFOKIOSKS (ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ)

Τα παραπάνω θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μελέτες προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού, κτλ.
Στη διάθεσή σας για προσφορές, πληροφορίες , κτλ.

Ευχαριστώ

Μανώλης Σιδεράτος
Περιγραφή: datalogo2
Στεφάνου Τσουρή 61 ,82100 Χίος
T: 2271041764, 6937304095