Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΟ βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος, εξελέγη Γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, λαμβάνοντας 18 ψήφους, σε σύνολο 22 ψηφισάντων βουλευτών - μελών της Επιτροπής.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανήκουν: α) θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) θέματα συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και των άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. (COSAC) γ) θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και δ) πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κανονιστικό περιεχόμενο.