Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΝΑΛΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤΗ απόφαση των υπουργών δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
«Προσλαμβάνουμε ως ειδικό διαχειριστή, με σχέση έμμισθης εντολής, για τη διαχείριση του συνόλου των


στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο» αναφέρει η απόφαση για τον οικονομολόγο κ.Μάναλη.
Η απόφαση ισχύει μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.