Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΘΕΜΑ: «ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

Σε τροχιά εφαρμογής βρίσκονται οι ρυθμίσεις που τσακίζουν τις εργασιακές σχέσεις στο «νέο» σχολείο όπως τσακίζονται και τα μορφωτικά δικαιώματα.
Αυτές τις ημέρες (με καταληκτική ημερομηνία τις 30/5), σε όλη τη χώρα και στη Χίο συνεδρίασαν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) για τον υπολογισμό «κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας (70607/Δ2/23/5/2013).
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δίνει οδηγίες για το πώς υπολογίζονται τα πλεονάσματα καλώντας να ληφθούν υπόψη η «οργανικότητα» των σχολικών μονάδων, οι ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται για κάθε τμήμα, η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τΑ/9.5.2013).
Η εικόνα που καλούνται να συντάξουν τα ΠΥΣΔΕ με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, εμφανίζοντας τα πλεονάσματα «φουσκωμένα», είναι πλασματική, καθώς κάθε Σεπτέμβρη τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ πάντα προκύπτουν και νέες ανάγκες για τις οποίες κάθε χρόνο προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Πρώτη μέριμνα του υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων με διορισμούς. Η εγκύκλιος του υπουργείου στην ουσία δίνει κατεύθυνση ώστε να προκύψει πλεόνασμα εκπαιδευτικών για να έρθουν σε πρώτη φάση οι υποχρεωτικές μεταθέσεις, να μειωθεί ο αριθμός των αναπληρωτών, να ανοίξει τελικά ο δρόμος για απολύσεις. Και όλα τα παραπάνω σε βάρος της λειτουργίας των σχολείων, τα οποία θα κληθούν να λειτουργήσουν με λιγότερους εκπαιδευτικούς, με χειρότερους όρους για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας.
Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα όλες αυτές τις μέρες καλεί την πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΛΜΕ να συνεδριάσει και να ενημερώσει υπεύθυνα τον κλάδο και αναδεικνύει ότι η συνολική κατεύθυνση πρέπει να’ναι ο αγώνας για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ενάντια στην αύξηση του ωραρίου, για μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, για σχολείο με ενιαίο πρόγραμμα κι ενιαία εργασιακά δικαιώματα, ενάντια στην αξιολόγηση - κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων κι εκπαιδευτικών, ενάντια στο «νέο σχολείο» της αγοράς, το οποίο υπαγορεύει υποταγμένους ελαστικά απασχολούμενους εκπαιδευτικούς.
Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα επαναλαμβάνει την ανάγκη να συγκληθεί άμεσα το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου με θέμα την ενημέρωση των καθηγητών από τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ (κ. Σταυρινούδη – Αγ. Συνεργασία και Ξυλά - ΠΑΣΚ που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις) μέσα από τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Για τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα
Λιγνός Γιάννης – μέλος του ΔΣ ΕΛΜΕ Χίου