Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ"

ependitika.gr
Επιτροπάκης & Συνεργάτες,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Τρίτη, 13 Αυγούστου, 2013

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Αυγούστου 13, 2013
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια μέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κτλ. Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειμένου να εκπληρώσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση (κύκλο) του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις (με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38€) μεταξύ των οποίων, από τη Χίο, είχε ενταχθεί μόνο το επενδυτικό σχέδιο που ετοίμασε το γραφείο μας για λογαριασμό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.  Στη νέα φάση του προγράμματος, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκ. €.