Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΠE: Διοργανώνει συμπόσιο για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων στη ΝΑ Ευρώπη και το ρόλο των δήμων


Συμπόσιο με θέμα “Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη”  διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Athens Plaza στις 25 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαίσιο του έργου RΕ-SEEties, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των δήμων στη διαμόρφωση της πολιτικής και το στρατηγικό σχεδιασμό στους τομείς της εξοικονόμησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αξιοποίησης των απορριμμάτων. Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν δήμοι και ενεργειακά κέντρα από 8 χώρες της ΝΑΕ, επεξεργάζεται δύο βασικά θέματα: την ενέργεια και τα απορρίμματα με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής απορριμμάτων, τις αλληλεπιδράσεις τους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.
Το έργο εστιάζει στην πλευρά της ζήτησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουν τα καταναλωτικά πρότυπα και πως μέτρα πολιτικής μπορούν να υποστηρίξουν αλλαγές στη ζήτηση, με πιλότους τις πόλεις που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις, εργαλεία και κίνητρα.
Οι συμμετέχουσες στο έργο πόλεις είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, έχοντας ήδη τις βασικές ικανότητες σε θέματα πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη διαδικασία υποστηρίζονται από μια ομάδα επιστημόνων με εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά θέματα αλλά και δύναμη σε θέματα διάδοσης στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΕ.
Το έργοRΕ-SEEties βρίσκεται στη μέση της διαδρομής του και είναι έτοιμο να ενσωματώσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του στην τοπική, εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή πολιτική.
Στο συμπόσιο αναμένεται να απευθύνουν χαιρετισμό, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, εκπρόσωποι της ΚΑΠΕ καθώς και τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής και εταιρειών.
Η αποδοτική χρήση των πόρων είναι βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και στην ατζέντα της περιοχής της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η προοπτική υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας, αλόγιστης παραγωγής απορριμμάτων όπως επίσης και έλλειψης μέτρων συντονισμού και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι πόλεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτόν τον τομέα. Οι περιφέρειες της Ευρώπης και της ΝΑ περιοχής της, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην ενέργεια μόνο με συνδυασμένες διακρατικές δράσεις.

aftodioikisi.gr