Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ , 23/12/2014 , ΣΤΙΣ 4.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23-12-2014.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 51878/2014  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Φρουρίου-Λάδης".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Λιθίου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4
Έγκριση πρότασης τροποποίησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για τις Δ.Ε. Ιωνίας και Καρδαμύλων.
Δ/νση Προγραμματισμού, Oργάνωσης και Πληροφορικής.
 5
Έργα ΕΣΠΑ πληρωθέντα μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης εντός του έτους 2014.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 6
Μνημόνιο ενεργειών αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 7
Συζήτηση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 14ης/11/2014 στην περιοχή της Τ.Κ. Λαγκάδας.
Πρόεδρος Τ.Κ. Λαγκάδας
 8
Συζήτηση για το θέμα των εργατικών πολυκατοικιών στο Βαρβάσι, (Σαρακίνα).
Δημοτικές παρατάξεις.
 9
Έκδοση ψηφίσματος για την μεθόδευση κατάργησης του Φ.Π.Α. στα νησιά.
κ. Σκούφαλος Λαϊκή Συσπείρωση.
 10
Έγκριση υποβολής πρότασης στο "Πράσινο Ταμείο" για την αγορά ακινήτου-Ψήφιση πιστώσεων.
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 11
Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. έτους 2015.
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.
 12
Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2015.
κ. Δήμαρχος.
 13
Έγκριση προϋπολογισμού της Α.Ε ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ. Χίου.
Πρόεδρος της Εταιρείας.
 14
Παράταση μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου, (Σαχλάνης Στρατής)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 15
Εξέταση αιτήσεων α)για παράταση μίσθωσης και β)μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Μεστών (Συρίμη Δέσποινα ).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 16
Εκμίσθωση ακινήτων διαμερισμάτων συγκροτήματος <<Γεμέλου>>.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 17
Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή.
 18
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π.
Υπηρεσίες του Δ. Χίου.
 19
Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. του Δήμου.
Πρόεδροι των Ν.Π.
 20
Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 21
Αναπροσαρμογή μισθωμάτων για το έτος 2015.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 22
Ανταποδοτικά τέλη έτους 2015.
Οικονομική Επιτροπή.
 23
Υπογραφή σύμβασης της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
 24
Παράταση του χρόνου της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Χίου της χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση "ΜΑΔΟΝΙ" Δημ. Διαμερίσματος Χαλκειούς Δημ.Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου.
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 25
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος