Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ομόφωνη εκλογή του Κώστα Τριαντάφυλλου ως Εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης02 Δεκεμβρίου 2012 
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος, εξελέγη σήμερα, ομόφωνα, από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως Εισηγητής προς την Ολομέλεια του Σώματος.
Η Εισήγηση έχει θέμα: «Κατάρτιση κοινωνικών δεικτών και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης για τα κοινωνικά δικαιώματα».

Η εκλογή του Κώστα Τριαντάφυλλου, ήλθε ως συνέχεια της έγκρισης από το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της σχετικής Πρότασης Ψηφίσματος που υπέβαλε το προηγούμενο διάστημα, για τα κοινωνικά δικαιώματα.

Με βάση αυτήν την Πρόταση, για πρώτη φορά, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα καταρτίσει συγκεκριμένους κοινωνικούς δείκτες, βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και κάθε χρόνο θα εκδίδει ετήσια Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση σε κάθε κράτος – μέλος.

Οι κοινωνικοί δείκτες, καθώς και η ετήσια έκθεση θα αφορούν, τόσο τα κοινωνικά προβλήματα όσο και τα δικαιώματα, σε σχέση με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τα ζητήματα που προκύπτουν από τις διακρίσεις, ξεχωριστά, σε κάθε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, στη συνέχεια, να προωθούνται στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου είχαν συνυπογράψει πενήντα τέσσερις Βουλευτές από είκοσι πέντε διαφορετικές χώρες.