Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και λεπτομέρειες για το νέο ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Σεπτεμβρίου 4, 2015

ependitika.gr
Επιτροπάκης & Συνεργάτες,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, 2015

Παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και λεπτομέρειες για το νέο ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Σεπτεμβρίου 4, 2015
Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη Τύπου του υπηρεσιακού Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ν. Χριστοδουλάκη, αφού από αυτήν μαθαίνουμε λεπτομέρειες και νέα στοιχεία για:
  1. Την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου 2007-2013 και τις ενέργειες για εξασφάλιση παράτασης του μέχρι 31/12/2016
  2. Τις διαδικασίες και τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ
  3. Την ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και τα κριτήρια εφαρμογής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου