Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Δημόσιο: Τι ισχύει για τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων

Διευκρινήσεις αναφορικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με νέα του εγκύκλιο. Όπως τονίζει η απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 αφορά οποιαδήποτε μεταβολή αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι, ούτε η διενέργεια αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων σε Πολιτικά Γραφεία μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών του άρθρου 55 του Π.Δ.63/2005, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην παρ.8 αυτού, «Η υπηρεσία του προσωπικού των πολιτικών γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού».aftodioikisi.gr