Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ¨Ν.ΣΥΛΛΑΣ ¨¨Πληροφορούμε τα Σωματεία της δυνάμεως μας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι δυνάμει της από 29/08/2015 εξωδίκου καταγγελίας μας που απευθύνθηκε στο Δήμο Χίου έληξε η σύμβαση χρησιδανείου που είχαμε συνάψει για το γήπεδο «Ν. ΣΥΛΛΑΣ»  και πλέον ουδεμία σχέση έχουμε με το ανώτερο γήπεδο.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ