Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΕΔΕΥΑ : 139 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 447,2 ΕΚΑΤ.κ.μ. ΝΕΡΟΥ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΈνα σημαντικότατο έργο επιτελούν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης της χώρας, κάνοντας από έργα βιολογικού καθαρισμού μέχρι τηνυδροδότηση 5,2 εκατ. δημότων. Πόσα κυβικά μέτρα νερού παρέχουν συνολικά στους καταναλωτές τους ανά έτος οι ΔΕΥΑ; 447,2 εκατ. κ.μ. νερού (έναντι περίπου 300 εκατ. κ.μ της ΕΥΔΑΠ).
Όπως είπε, μιλώντας στην aftodoikisi.gr, ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, «οι ΔΕΥΑ εξασφαλίζουν πόσιμο νερό επαρκούς ποσότητας και άριστης ποιότητας στους καταναλωτές, να καθαρίσουν το χρησιμοποιημένο νερό προκειμένου να το απορρίψουν σε κάποιον αποδέκτη και να διευθετήσουν την απορροή των όμβριων υδάτων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του αστικού ιστού. Επίσης, οι ΔΕΥΑ, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ιδρυτικού τους νόμου, μπορούν πλέον να επεκτείνουν το αντικείμενο τους στην άρδευση, στην τηλεθέρμανση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο φυσικό αέριο και στην εμφιάλωση και εμπορία νερού».
Στα 30 περίπου χρόνια της λειτουργίας τους, οι ΔΕΥΑ προέβησαν σε επενδύσεις περίπου 8,5 δισ. ευρώ (σημερινές τιμές), συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στην περιφέρεια όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην τόνωση των τοπικών κοινωνιών μέσω της αύξησης της απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΕΥΑ, τα 139 μέλη της-δημοτικές επιχειρήσεις:
  • προσφέρουν εργασία σε 6.500 περίπου εργαζόμενους και η αναλογία που προκύπτει σε σχέση με τον πληθυσμό είναι ένας εργαζόμενος ανά 660 δημότες.
  • η μέση κατανάλωση ανέρχεται σε 86 Μ3 ανά κάτοικο και ανά έτος.
  • ενισχύουν σε ετήσια βάση τις τοπικές κοινωνίες με τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, ενώ συνεισφέρουν ετησίως στο κράτος: α) σε ασφαλιστικές εισφορές με ποσό που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ και β) σε ΦΠΑ και φόρους με ποσό που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η ύπαρξη των ΔΕΥΑ
Είναι ο κυριότερος λόγος που ολοκληρώθηκαν πολλά έργα αποχέτευσης και λειτουργούν τα έργα αυτά σήμερα ασύγκριτα καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Από όλες τις κατά καιρούς απογραφές των έργων προκύπτει ότι ό λα σχεδόν  τα  έργα  βιολογικών καθαρισμών για πάνω από 5.000 ισοδύναμους κατοίκους έχουν ολοκληρωθεί ή λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό με την ευθύνη των ΔΕΥΑ.
Πέρα, όμως, από τους βιολογικούς καθαρισμούς, οι ΔΕΥΑ συμβάλλουν ιδιαίτερα στην προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών παρέχοντας άφθονο και υγιεινό νερό στους καταναλωτές. Ένας σημαντικός αριθμός ΔΕΥΑ ασχολείται συστηματικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού εφαρμόζοντας τις Οδηγίες τόσο της Ε.Ε. όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διαθέτει εργαστήρια και εξειδικευμένο προσωπικό για τον σκοπό αυτό. Οι ΔΕΥΑ εφαρμόζουν πλήρως την εθνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ε.Ε. για το πόσιμο νερό και οι καταναλωτές τους εγγυημένα πίνουν νερό που ελέγχεται στην ποιότητά του.
Λειψυδρία
Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας οι ΔΕΥΑ έχουν προβεί σε εκτεταμένη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης ώστε να μειώσουν σημαντικά τις διαρροές.  πιπλέον, χρησιμοποιούν όλες τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων και τα τελευταία χρόνια οργανώνουν ευρείες ενημερωτικές καμπάνιες για την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού ώστε να γίνει πλέον συνείδηση ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος «εν ανεπαρκεία».
Η λειτουργία των ΔΕΥΑ, παρά τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, ανέδειξε τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τους ΟΤΑ δικαιώνοντας τους υπέρμαχους του Ν. 1069/80 και των ΔΕΥΑ, αλλά και όλους που ισχυρίζονται ότι χωρίς τις ΔΕΥΑ ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης θα ήταν ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τους αντίστοιχους τομείς των χωρών-μελών της Ε.Ε.
Ο «Καλλικράτης» στις ΔΕΥΑ
Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» στις ΔΕΥΑ δημιούργησε  ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
1. Οι μικρές ΔΕΥΑ που υπολειτουργούσαν και αντιμετώπιζαν προβλήματα βιωσιμότητας ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερες.
2. Σε βάθος χρόνου οι ΔΕΥΑ θα ενδυναμωθούν και ενισχυθούν, αφού θα διευρύνουν την πελατειακή τους βάση και άρα θα αυξήσουν τα έσοδά τους.
3. Η ενδυνάμωσή τους θα δώσει στις Δ.Ε.Υ.Α. τη δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση, αλλά και να διευρύνουν το αντικείμενό τους πέρα από την ύδρευση και την αποχέτευση και σε άλλους τομείς σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει σ' αυτές το θεσμικό τους πλαίσιο, π.χ., ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η ΕΔΕΥΑ ως εκπρόσωπος των ΔΕΥΑ πιέζει την Πολιτεία προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ και της ενίσχυσής τους ώστε να αξιοποιήσουν τις προοπτικές που ανοίγονται από τον «Καλλικράτη».
aftodioikisi.gr