Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟΑξιότιμοι κύριοι,
Στα πλαίσια του Προγράμματος GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο διοργανώνεται διαβούλευση στο νησί της Χίου, στις 14 Ιουνίου 2012, και ώρα από 18:00 έως 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Μιχαήλ Βουρνούς» στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

H εν λόγω διαβούλευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα της μελέτης και περιλαμβάνει δυο ενότητες:
• Η πρώτη ενότητα αφορά τις Μεταφορές και το Περιβάλλον.
• Η δεύτερη ενότητα αφορά τον Τουρισμό και το Περιβάλλον.
Η διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή, ταξινόμηση και αξιοποίηση των απόψεων (πολιτική, στόχοι, αναπτυξιακές κατευθύνσεις, προτεραιότητες) των φορέων και ειδικών που έχουν άμεση σχέση και εν μέρει προσδιορίζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των μεταφορών, του τουρισμού και του περιβάλλοντος της Χίου και συγκεκριμένα:
1. την καθιέρωση του διαλόγου για την ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης βασιζόμενης στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και των φορέων.
2. την κατάθεση θέσεων και προτάσεων, την ταξινόμησή τους και την αξιοποίησή τους για την άριστη πραγματοποίηση του GreTIA, και
3. τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου φορέων-κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.