Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

METAΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013Ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Συνεδρίασης Ολομέλειας της Βουλής, εισηγήθηκε την Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις", η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο σύνολό της.

Ο Βουλευτής, παρόντος του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, και με βάση τις ομιλίες των συναδέλφων του Βουλευτών που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης (16 και 17 Οκτωβρίου), κατά τις οποίες η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία στο σύνολό της, έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:


«Αρχικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο προτάσεις που έγιναν από τους Συναδέλφους, τις οποίες θεωρώ ότι εκφράζουν και την προσωπική μου αντίληψη για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, και οι οποίες, ίσως είναι η ώρα, αν κρίνω και από την πολυετή εμπειρία μου από το χώρο της αυτοδιοίκησης, να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε.
Η πρώτη αφορά στη διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τους μεταφερόμενους μαθητές, κάτι που θα μας έδινε τη δυνατότητα να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να υπολογίσουμε το κόστος μεταφοράς ανά μαθητή, την ίδια στιγμή που θα μας επέτρεπε να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση, αλλά και την αποφυγή οποιασδήποτε αδικίας εις βάρος όσων παιδιών έχουν πραγματική οικονομική ανάγκη.
Η δεύτερη, η οποία προσωπικά θεωρώ πως σχετίζεται άμεσα με την πρώτη, είναι η πρόταση που έκανε ο κ. Παυλόπουλος, και την οποία έχω και εγώ διατυπώσει στο παρελθόν, η αρμοδιότητα να περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, εφόσον το ζήτημα άπτεται άμεσα της εκπαίδευσης, αλλά και της εξασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτήν. Εάν η αρμοδιότητα μεταφερόταν στο Υπουργείο Παιδείας, τότε το ηλεκτρονικό αυτό μητρώο των μαθητών που χρήζουν ανάγκης μεταφοράς προς και από το σχολείο, θα μπορούσε πολύ εύκολα και άμεσα να καταρτιστεί με τη συμβολή των διευθυντών των σχολείων και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου μαθητών άλλωστε, θα μπορούσε να συνεισφέρει επίσης, στο γενικότερο εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της μεταφοράς, κι εδώ φτάνω στην επόμενη διαπίστωση που θα ήθελα να επισημάνω με βάση την ομιλία του Υπουργού, αλλά και τις ομιλίες των συναδέλφων που προηγήθηκαν.
Αναφέρομαι στην πρόθεση του Υπουργείου, μετά την ψήφιση του παρόντος Νομοσχεδίου, να καταρτίσει μία νέα ΚΥΑ, η οποία θα εγγυάται τον εξορθολογισμό της συνολικής δαπάνης, την ίδια στιγμή που θα διαμορφώνει μία νέα τιμολογιακή πολιτική. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη διαπιστευμένη από τον ίδιο τον Υπουργό ανάγκη ριζικής αλλαγής της ΚΥΑ υπ’ αρ. 35415/2011, στην οποία οφείλουμε μεγάλο μέρος του σημερινού προβλήματος. Για το λόγο αυτό, στόχος είναι με τη νέα ΚΥΑ να καθιερωθεί ένα νέο εξορθολογισμένο μοντέλο τιμολόγησης των μεταφορών, που θα συμβάλει καθοριστικά στον έλεγχο της δαπάνης από εδώ και πέρα.
Όσον αφορά στον τρόπο χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών, θεωρώ πως οι διατάξεις του υπό κύρωση Σχεδίου Νόμου είναι ξεκάθαρες. Το συνολικό ποσό των 140.000.000€ που είναι προϋπολογισμένο θα μεταφερθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων σε αυτούς των Περιφερειών. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα χρηματοδότησης μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τους Δήμους στις Περιφέρειες, όπως ορίζεται από το Νομοσχέδιο, την ίδια στιγμή που το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό, με την προϋπόθεση εξορθολογισμού του κόστους, είναι αρκετό. Από μόνο του άλλωστε, είναι αρκετά μεγάλο, εάν λάβουμε υπόψη μας και τη δεινή συνολική οικονομική εικόνα της χώρας».

Σχετικά με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που έχει προκύψει στην Ανατολική Αττική, αλλά και τις οφειλές της Ικαρίας που εκκρεμούν και δεν επιλύονται από το παρόν Σχέδιο Νόμου καθώς αφορούν στο 2010, ζητήματα στα οποία ο Βουλευτής είχε αναφερθεί και στην Εισήγησή του στην Επιτροπή, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με το ζήτημα της Ανατολικής Αττικής, κι εδώ οφείλω να σημειώσω πως πράγματι το Υπουργείο παρά τις εντελώς αντίξοες συνθήκες κατάφερε να εξασφαλίσει ήδη τη μεταφορά των μαθητών για το 95% της χώρας, θα επαναλάβω πως δεν άπτεται άμεσα του παρόντος Νομοσχεδίου, εφόσον εντοπίζεται κυρίως μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ασφαλώς, θα πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει, ώστε οι διαφορές που έχουν προκύψει να επιλυθούν, προκειμένου να τακτοποιηθεί το σύνολο των μεταφορών στην Ανατολική Αττική, γιατί προς το παρόν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο 30% και μόνο σε όσες μεταφορές πραγματοποιούνται από τα τουριστικά πούλμαν. Αλλά αυτό είναι κάτι που ο Υπουργός έχει ήδη δηλώσει πως πρόκειται να επιλυθεί σύντομα.
Όσον αφορά επίσης, στο ζήτημα των οφειλών της Ικαρίας, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 230.000€ περίπου (στο ποσό αυτό έχει γίνει ήδη η απομείωση του 20% που προέβλεπε η συμφωνία του τ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Σαχινίδη) και οι οποίες, επειδή ακριβώς αφορούν στο 2010, δε ρυθμίζονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου, θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Ενδεχομένως, θα πρέπει να γίνει κάποια προσθήκη ειδικά για την Ικαρία. Απ’ όσο γνωρίζω άλλωστε, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου απέστειλε σήμερα καινούριο έγγραφο προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ζητώντας την παρέμβασή του για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος».

Ο Βουλευτής επίσης, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να επισημάνω την έκπληξη που μου προκάλεσε η ξαφνική αλλαγή στάσης που παρατήρησα τόσο από πλευράς ΚΕΔΕ, όσο και από πλευράς ΕΝΠΕ. Παρόλο που, όπως και αρκετοί συνάδελφοι ανέφεραν στις ομιλίες τους, είχαν προηγηθεί του παρόντος Νομοσχεδίου επαφές του Υπουργού τόσο με την ΚΕΔΕ όσο και με την ΕΝΠΕ, και παρά το γεγονός ότι φέτος από τους 325 Δήμους μόνο οι 30 πραγματοποίησαν διαγωνισμούς και μάλιστα άγονους, ενώ η εκτέλεση της μεταφοράς γινόταν ούτως ή άλλως από τις Περιφέρειες – εξ ου και η τρίτη παράταση που διανύουμε σήμερα – η μεν ΚΕΔΕ δηλώνει πως επιθυμεί να διατηρήσει την αρμοδιότητα, η δε ΕΝΠΕ πως συμφώνησε να διεξαγάγει τη μεταφορά μόνο για φέτος. Προσωπικά πάντως, θεωρώ πως ενόψει και της κατάρτισης της νέας ΚΥΑ και οι δύο αυτοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν εκ νέου με τον Υπουργό και να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις με βάση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη διευθέτηση αυτού του τόσου ευαίσθητου κοινωνικά ζητήματος».

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής παρουσίασε τα άρθρα του Σχεδίου Νόμου και κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

«Η αναγκαιότητα των ρυθμίσεων του παρόντος Νομοσχεδίου αποδεικνύεται από τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε πως έχουν προκύψει από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και όχι μόνο. Δυσκολίες που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα, που διαταράσσουν την κοινωνική ομαλότητα.
Η ύπαρξη οφειλών προηγούμενων ετών, καθώς και η αδυναμία εκτέλεσης της μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, αλλά και η απροθυμία των μεταφορέων να υποβάλουν προσφορές για συγκεκριμένα δρομολόγια, συνιστούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας που πρέπει να επιλυθούν τάχιστα.
Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες, εξασφαλίζεται συνεπώς, η εμπλοκή λιγότερων και καλύτερα στελεχωμένων φορέων, οι οποίοι μάλιστα, διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, εφόσον για μεγάλο χρονικό διάστημα οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ήταν εκείνες που είχαν την ευθύνη μεταφοράς μαθητών. Επίσης, ο αριθμός των διαγωνισμών, με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται σημαντικά και άρα, μειώνονται οι περιπτώσεις δυνητικών προβλημάτων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μεταβατική διάταξη του άρθρου ένατου, με την οποία η μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας καθίσταται ομαλότερη, καθώς δίνεται στις Περιφέρειες η δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως και να πραγματοποιήσουν πολύ πριν από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Η πρόθεση του Υπουργείου συνεπώς, να φέρει προς ψήφιση το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο και άρα να αποφύγει να προβεί σε μία ακόμα ευκαιριακή επίλυση του προβλήματος μέσω μίας νέας παράτασης, θα πρέπει να τύχει της θετικής αποτίμησης όλων μας. Ασφαλώς, θεωρώ πως οι συζητήσεις που προηγήθηκαν υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές και πως γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, και παρόλο που κρίνω αναγκαία τη σημερινή ψήφιση του Νομοσχεδίου, δε θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός νέου Σχεδίου Νόμου που θα θέτει το συνολικό ζήτημα σε εντελώς νέες βάσεις.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε πως το παρόν Σχέδιο Νόμου επιλύει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για την Περιφέρεια, τις οφειλές δηλαδή τόσο του Προγράμματος Δακοκτονίας, όσο και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τη σήμανση και καταγραφή των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων».

Ακολούθησαν η εισήγηση της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, κας. Σοφίας Σακοράφα, ομιλίες Βουλευτών, καθώς και αρκετές παρεμβάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε να επιλύσει το πρόβλημα των οφειλών της Ικαρίας που εκκρεμούν, δηλώνοντας και ο ίδιος γνώση του εγγράφου που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Τελικώς, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις" ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο σύνολό της.