Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ