Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


Το χάλκινο μετάλλιο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Young European Arena of Research 2010 για την ανάδειξη των καλύτερων νέων Ευρωπαίων Ερευνητών, των οποίων ο τομέας έρευνας είναι οι Επίγειες Μεταφορές, απέσπασε η Μαρία Θ. Καμαργιάννη, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετείχε στην κατηγορία “Ασφάλεια στις Μεταφορές” και κατέκτησε την 3η θέση ανάμεσα σε 75 υποψήφιους νέους ερευνητές από 31 χώρες της Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στα πλαίσια του TRA (Transport Research Arena) και το 2010 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Η κα Μαρία Καμαργιάννη, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Παν. Αιγαίου, διερευνά την οδηγική και μεταφορική συμπεριφορά των εφήβων και τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εξακριβωθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις συμπεριφορές. Η έρευνά της με τίτλο “Διερεύνηση της Οδηγικής Συμπεριφοράς των Εφήβων στις Επαρχιακές Περιοχές” έλαβε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία "Ασφάλεια στις Μεταφορές" στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για τους νέους ερευνητές, YEAR2010 (Young European Arena Of Research, 2010/ Transport Research Arena), για την καινοτόμα μεθοδολογία και τα προηγμένα οικονομετρικά πρότυπα που αναπτύσσει, για την εκτίμηση των οποίων χρησιμοποιούνται όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα παρατηρήσιμες μεταβλητές (στάσεις και αντιλήψεις).
Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές, για τη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων για τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ανάπτυξη της οικολογικής και οδηγικής συνείδησης.
lesvosnews.net