Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 , ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, (άρθρο 67 Ν. 3852/2010)

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η δημόσια συνεδρίαση και 1η θεματική του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΚαμπούρης Ι. Στυλιανός


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Παρακαλούνται οι παρατάξεις να ορίσουν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης με γραπτή δήλωση τους στο Προεδρείο τους ειδικούς αγορητές ανά θέμα.
Με τον ίδιο τρόπο παρακαλούνται να εγγραφούν ως ομιλητές και οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. (Άρθρο 67, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 15/03/2013.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ………………..ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)


Θέμα

Δημοτική Ενότητα Αμανής: Προβλήματα-Προκλήσεις και Προοπτικές.

Εισηγητές:

1.     Χρίτης Γεώργιος: Προβλήματα διοίκησης Δημοτικής Ενότητας Αμανής στον Ενιαίο Καλλικρατικό Δ. Χίου.
2.     Γεωργούλης Νίκος: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής.
3.     Παραδείσης Σωτήρης: Η εκπαίδευση στην Αμανή.
4.     Φαφαλιός Ευάγγελος: Προτάσεις διαχείρισης της περιοχής την επόμενη περίοδο.