Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ , ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18/ΑΠΡΙΛΙΟΥ , ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη, 18 Απριλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

·        Ενημέρωση από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις
·        Ενημέρωση για τη μελέτη κατανομής των ΚΑΠ
Εισηγητές: Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
                         Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
  • Ημερίδα με θέμα: Διοικητική Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ
  • Νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Εισηγητές: Ν. Παπαγγελής, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
                                Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ
                               Θ. Αλεξίου, δικηγόρος ΚΕΔΕ
  • Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:
Α) πλαίσιο συνεργασίας με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και αξιοποίησή του από τους δήμους)
Β) Προδιαγραφές master plan Λιμένων και διαδικασία παραχώρησης λιμενικών ζωνών
Εισηγητές: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος
                               Α. Λαγουδάκη, σύμβουλος ΚΕΔΕ
  • Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα – Οι θέσεις της ΚΕΔΕ
           Εισηγητές: Κ. Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ,
                              Π. Μαΐστρος, σύμβουλος ΚΕΔΕ
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ημερομηνία και τον τόπο σύγκλησης του Τακτικού Συνεδρίου
           Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ