Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

"ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ... ΕΠΙΛΕΓΩ ΑΙΓΑΙΟ"


Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υποστηρίζοντας τους/τις υποψήφιους/ιες φοιτητές/τριες στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, ανακοινώνει τη λειτουργία της υπηρεσίας «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό …Επιλέγω Αιγαίο».
Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια καινοτόμο  δράση του Γραφείου Διασύνδεσης –Δ.Α.ΣΤΑ., η οποία ωφελεί τους/τις απόφοιτους B/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ακαδημαϊκού προσανατολισμού και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, θέτοντας  σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης του κοινού ως προς τις Σπουδές που παρέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Παράλληλα επιθυμώντας να διευκολύνουμε τους/τις υποψήφιους/ιες να γνωρίσουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους καλούμε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό» www.aegean.gr/mixanografiko/.
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα Τμήματά του, μπορούν να επικοινωνούν στο 22510 36770, 10.00-13.00, τις εργάσιμες ημέρες, από την Παρασκευή 28 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.



Νίκος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
τηλ.: 22510-36021, fax: 22510-36029
e-mail: 
vice-rector-afsw@aegean.gr
 
Nikos Soulakellis, Associate Professor
Vice-Rector of Academic Affairs and Student Welfare
University of the Aegean
Administration Building
University Hill
GR 81100 Mytilene, Lesvos Greece
tel: (+30)22510-36021, fax: (+30)22510-36029
e-mail: vice-rector-afsw@aegean.gr