Με την κακή χρήση της διαθεσιμότητας, η κυβέρνηση στην ουσία προχωράει 
για μια ακόμη φορά  στην απορρύθμιση του δημόσιου τομέα, υπακούοντας τυφλά σε οδηγίες της τρόικα, χωρίς να εξετάζει τις απώλειες στην αποδοτικότητα τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο και στιςυπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιβάλλει ακρωτηριασμούς παρά το ελάχιστο έως και ανύπαρκτο δημοσιονομικό όφελος από αυτούς.
Αποτέλεσμα της κοντόφθαλμης πολιτικής είναι να απομακρύνονται με τη χρήση της διαθεσιμότητας, πενήντα εργαζόμενοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, είκοσι δυο από τους οποίους προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανάμεσα τους και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας με υψηλά προσόντα, εμπειρία και κατάρτιση, οι οποίοι στελεχώνουν τα ΣΧΟΠ και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τα διατηρητέα και τους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι εναντιωνόμαστε στη:
α. Διαθεσιμότητα υπαλλήλων χωρίς την παραμικρή διαδικασία αξιολόγησης, στη βάση  κάποιου επεξεργασμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και με κυρίαρχη λογική το "αποφασίζομεν και διατάσσομεν"
β. Κατάργηση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως του ΣΧΟΠ, με αποδεδειγμένο έργο στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος στα νησιά μας, παρά τις συχνότατες κυβερνητικές ανακολουθίες στο ζήτημα αυτό. Την απορρόφηση τους από τις κεντρικές υπηρεσίες δίχως πρόβλεψη για την τύχη των ανοιχτών υποθέσεων που "τρέχουν", την περαιτέρω λειτουργία του και με μία προχειρότητα που υπακούει απλά και μόνο στη λογική οριζοντίων απολύσεων.

γ. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων των άγονων γραμμών και υδροδότησης των νησιών του Αιγαίου από τη Γενική Γραμματεία, συρρικνώνοντας δραστικά τον προϋπολογισμό της και δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των κατοίκων των άγονων γραμμών. Οδηγώντας δηλαδή στην κατάργηση της Γραμματείας στον επόμενο "σχεδιασμό".
δ. Ακύρωση οποιασδήποτε πολιτικής νησιωτικότητας, παρά το νόμο Ν.4150/2013  που ψηφίστηκε μόλις πριν τρεις μήνες και θεσπίζει ρήτρα νησιωτικότητας σε κάθε νομοθετική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης. Νόμος που πανηγυρίστηκε δεόντως από κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς. Πρόσφατη είναι μάλιστα η εξαίρεση εργαζομένων από το καθεστώς της διαθεσιμότητας που αναγνώριζε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών. Με τη συρρίκνωση και ενδεχόμενη κατάργηση της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην ουσία ακυρώνεται κάθε πρόθεση για πολιτική νησιωτικότητας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Αιγαίου που εξοντώνονται χάριν ποσοτικών απαιτήσεων της τρόικας για απολύσεις στο Δημόσιο Τομέα. Οι πολιτικές αυτές πραγματικό στόχο έχουν την οριστική απορρύθμιση του δημοσίου και τη μείωση των μισθών μέσω της καλλιέργειας κλίματος καρατομήσεων και χωρισμού των εργαζομένων σε "προνομιούχους" και απολυμένους.

Παλεύουμε 
σταθερά και με συνέπεια για πολιτικές που προσφέρουν στον τόπο και την κοινωνία, για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου αναβάθμισής τους και εναντιωνόμαστε σε ρυθμίσεις που στόχο έχουν την ουσιαστική απαξίωση του δημόσιου τομέα και οδηγούν στη συρρίκνωση κρίσιμων υπηρεσιών για τον πολίτη.