Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΙΟΥ"Με ομόφωνη Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενέκρινε τη Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση Υποδομών της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Χίου», προϋπολογισμού 875.000,00 €.
Στο συγκεκριμένο έργο ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
  • Βελτίωση κτηριακών υποδομών σε επιφάνεια 1000 τ.μ. στις εγκαταστάσεις του Διονυσίειου Οικοτροφείου Χίου.
  • Εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητική υστέρηση.
  • Θερμομόνωση του κελύφους των κτηριακών εγκαταστάσεων.
  • Αλλαγή κουφωμάτων και εσωτερικοί διαχωρισμοί.
  • Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Μετά την παραπάνω έγκριση η Περιφερειακή Ενότητα Χίου προχωρεί το επόμενο χρονικό διάστημα στη δημοπράτηση του έργου. Η λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Χίου, αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.