Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Σεμινάρια Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών με την τεχνογνωσία των αποφοίτων του ΕΜΠΗ ακαδημία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy, διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια τηλεκατάρτισης, στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ, απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή/και Διδακτορική Διατριβή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα τελευταία επτά χρόνια ανέπτυξαν το υλικό, τα εργαλεία λογισμικού και την μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα σεμινάρια τηλεκπαίδευσης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Είναι διαθέσιμοι 10 ώρες ημερησίως προς επίλυση κάθε απορίας σας.
Παρακολουθήστε τα σεμινάρια υψηλής ποιότητας της Digital Academy, με ειδικές τιμές για τους φοιτητές και τους κατόχους κάρτας ανεργίας.