Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΣΤΟ Σ.Ν "ΦΑΡΟΙ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΠαρέμβαση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα το Σχέδιο Νόμου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έκανε ο Βουλευτής, Σταμάτης Κάρμαντζης.
Ο Βουλευτής αφού υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν επί μακρόν το ΥΕΘΑ, επισήμανε τη σημασία του νομοσχεδίου για την αντικατάσταση αναχρονιστικών διατάξεων που αφορούν στους φάρους και οι οποίες έχουν ξεπεραστεί κυρίως εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε σημαντική την επακριβή διευθέτηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων για τη διαχείριση των φάρων και την εκμετάλλευσή τους προς όφελος του Δημοσίου.
Ως προς τα στρατολογικά θέματα, ο Βουλευτής χαρακτήρισε θετικές τις ρυθμίσεις που αφορούν στις αναβολές στράτευσης, στις ανυποταξίες και στη ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών οπλιτών.  Ωστόσο, πρότεινε τη διατήρηση συγκεκριμένων άρθρων του ισχύοντος νόμου, σχετικά με την εξουσιοδότηση για χορήγηση ή μη της αναβολής για κοινωνικούς λόγους , την οποία θα πρέπει να την έχει η Στρατολογική Υπηρεσία και όχι η Διοίκηση, αλλά και με την ισχύουσα διάταξη  όπου ορίζεται ότι σε περίοδο ειρήνης την αρμοδιότητα να κρίνουν τους ακατάλληλους για στράτευση την έχουν τα Ειδικά Στρατιωτικά Συμβούλια, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία του προσωπικού που κατατάσσεται.
Ο Βουλευτής αναφέρθηκε επίσης, στη χρησιμότητα των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα μέριμνας του προσωπικού του ΥΕΘΑ όπως την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, την υγεία και τα προσόντα των αποκλειστικών νοσοκόμων.
Τέλος, ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στις διατάξεις που αφορούν στο ζήτημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη αναδιάρθρωσης της εταιρείας και της επίλυσης των θεμάτων των εργαζομένων.

Ολόκληρη την παρέμβαση του Βουλευτή μπορείτε να παρακολουθήσετε στον ακόλουθο οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=G7OfTte7zZ4&feature=youtu.be