Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΝΧ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14/11/2014 ΩΡΑ 19:00
ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.627) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Φ.651)
4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΙΑΝΑ (ΛΑΪΝΑΣ)» (Φ.645) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΙΑΝΑ (ΚΑΖΑΚΑ)» (Φ.646) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» (Φ.649) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
7 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2013»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Φ.422)
8
ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Φ.559) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
9
ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΙΚΥΛΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ» (Φ.607) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
10 ΕΓΚΡΙΣΗ Β ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2014»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Φ.512)11 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ
ΧΙΟΥ» (Φ.528) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
12 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΑ» (Φ.563) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
13
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
14
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
15 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
16 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΙ)» (Φ.566) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
17 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΝΑΓΡΟΥ
ΑΠΌ ΜΟΝΗ ΜΟΥΝΔΩΝ» (Φ.600) ΚΑΙ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ» (Φ.540)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
18
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190/2014 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
19 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΕΥΑΧ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΑΧ ΣΤΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΕΥΑ ΣΤΙΣ 20/11/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
20
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22
ΜΕΤΑΤΑΞΗ Γ. ΜΑΥΡΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
23
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
24
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
25
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
26 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΕΥΑΝΧ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΕΥΑ ΣΤΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ