Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» για το έτος 2015 με δαπάνη που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.600,00 € με τον Φ.Π.Α.
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών, Κανάρη 18, Χίος ή να την αποστείλουν με φαξ (22713 51721) μέχρι την Πέμπτη 29/1/2015 και ώρα 01:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις για την κατάθεση προσφορών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr -> Προκηρύξεις -> Έργα - Προμήθειες).