Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Μέχρι 30/4/2015 οι προτάσεις από ΜΗ αλιείς για 60% επιδότηση

ependitika.gr
Επιτροπάκης & Συνεργάτες,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Κυριακή, 29 Μαρτίου, 2015

Μέχρι 30/4/2015 οι προτάσεις από ΜΗ αλιείς για 60% επιδότηση

Μαρτίου 29, 2015
Σε ένα περίπου μήνα (30/4/2025) τελειώνει η προθεσμία υποβολής προτάσεων από ΜΗ αλιείς για επενδύσεις σε 11 οικισμούς της Χίου.  Οι επενδύσεις που αφορούν διάφορους τομείς, όπως Τουρισμό, Εστίαση (εστιατόρια, καφενεία, καφέ, κ.ά,), Εμπόριο, Παροχή υπηρεσιών, κ.ά. θα ενισχυθούν μεποσοστό επιδότησης μέχρι και 65% για αλιείς ή μέχρι και 60% για ΜΗ αλιείς.