Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Ερώτηση του Βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη σχετικά με τη λειτουργία κινητών συσκευών κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων.


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
·  τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Θέμα: «Λειτουργία κινητών συσκευών κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων»
Κύριε Υπουργέ,
Οι αεροπορικές αρχές σε πολλές χώρες του κόσμου επιτρέπουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών στα αεροσκάφη τη χρήση κινητών συσκευών σε «κατάσταση πτήσης» (flight mode). Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη των τελευταίων ετών, που είναι απόρροια της προόδου που έχει επιτελεσθεί τόσο στην τεχνολογία των αεροσκαφών όσο και σε εκείνη των κινητών συσκευών.
Παρά τις εν λόγω θετικές εξελίξεις, όμως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δεν έχει ακόμα εκδώσει σχετική οδηγία προς τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να ζητούν την απενεργοποίηση των συσκευών αυτών κατά την διάρκεια της προσγείωσης και της απογείωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Αν η ΥΠΑ εξετάζει την έκδοση σχετικής οδηγίας προσαρμοσμένης στα νέα διεθνή δεδομένα
2. Και αν ναι ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της εν λόγω οδηγίας.
Ο Ερωτών Βουλευτής,
Νότης Μηταράκης