Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

Στην τελική ευθεία υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα στο νησί της Χίου, η δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας. Από τον φορέα υλοποίησης του έργου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, δόθηκε στη δημοσιότητα η Διακήρυξη για τη Δημοπρασία Κατασκευής του.
Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του κτηρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ανέρχεται στο ποσό των 6.800.000,00 € και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διακήρυξη έχει οριστεί η 13η.12.2011.
Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η δημιουργία και η λειτουργία του Μουσείου Μαστίχας επενδύει δυναμικά στην προβολή ενός σημαντικού στοιχείου της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Χίου, με αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.