Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΟΤΑ-Ε.Ε. : 15,2 ΕΚΑΤΟΜ. ΓΙΑ "ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΣΜΟΥΣ"Με 15,2 εκατ. ευρώ στο «ταμείο», ολοκληρώθηκε στην Κοπεγχάγη από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησης η εξέταση των αιτήσεων για την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το κοινοτικό πρόγραμμα URBACT ΙΙ. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τη δημιουργία 19 νέων θεματικών δικτύων πόλεων (δηλαδή,  περίπου 800.000 ευρώ για κάθε δίκτυο), όπου μεταξύ άλλων συμμετέχουν πέντε ελληνικοί δήμοι: η Αθήνα, η Πάτρα, η Λάρισα, το Μοσχάτο-Ταύρος και η Κομοτηνή (URBACT II - Αποτελέσματα 3ου Κύκλου Υποβολής Προτάσεων).
Το πρόγραμμα*, που θα διαρκέσει έως το τέλος το τέλος του 2014, αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλά και των λύσεων σε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, όπως, για παράδειγμα, το κυκλοφοριακό, η ρύπανση, η ένταξη μεταναστών, οι άνεργοι κτλ. ώστε να δημιουργηθούν καινοτόμες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις.
Μέσω του προγράμματος, οι δήμοι μπορούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και διδάγματα από όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην αστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, οι επικεφαλής πόλεις των θεματικών δικτύων αναζητούν πλέον νέους εταίρους με σκοπό τη διεύρυνση της αρχικής σύμπραξης και κατά συνέπεια τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεών τους.
Ποιος μπορεί να είναι εταίρος σε ένα έργο του URBACT II
 • Οι πόλεις (δήμοι και οικισμοί)
 • Περιφέρειες (όταν πρόκειται για αστικά θέματα)
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα
 • Ισοδύναμο Δημόσιοι Φορείς (π.χ. τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν κλπ.)
Οι εταίροι πρέπει να προέρχονται από ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία και την Ελβετία, κράτη εταίροι στο πρόγραμμα URBACT. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση της τελικής εταιρικής σχέσης. Τα έργα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των περιφερειών της Ευρώπης. Οι εταίροι του έργου πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες, ενώ η εταιρική σχέση καθορίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο, σε συνεργασία με τους εταίρους του άλλου έργου.
Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και περιφέρειες της χώρας που επιθυμούν να αποκτήσουν εταίρους ή να διευρύνουν τον ορίζοντα των διεθνών συνεργασιών τους με ευρωπαϊκούς ΟΤΑ, ειδικότερα στο πλαίσιο ενός στοχευμένου θεματικού δικτύου πόλεων, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους εκπροσώπους των επικεφαλής πόλεων των παρακάτω θεματικών δικτύων:
1) 4D CITIES
 • Επικεφαλής πόλη: Igualda (Ισπανία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Macarulla Sanz Enricenric.macarulla@gmail.com
 • Εταίροι: Tartu (Eσθονία), Novara (Iταλία), Plunge (Λετονία), Leeds (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: Fostering integrated policies on Health innovation so that they become driving forces for local economic development
2) CityLogo
 • Επικεφαλής πόλη: Utrecht (Ολλανδία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Haye Folkertsamah.folkertsma@utrecht.nl
 • Εταίροι: Coimbra (Πορτογαλία), Zaragoza (Ισπανία), Genova (Iταλία), Krakow (Πολωνία)
 • Θεματικό πεδίο: City branding and marketing to promote better positioning of cities in the post crisis economic arena
3) CreativeSpin
 • Επικεφαλής πόλη: Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Suresh Patelsuresh.patel@birmingham.gov.uk
 • Εταίροι:: Mons (Bέλγιο), Sevilla (Ισπανία), Rotterdam (Ολλανδία), Wroclaw (Πολωνία)
 • Θεματικό πεδίο: Connecting Cultural and Creative Industries (CCI) with other sectors to stimulate spill over effects in order to ensure a sustainable and integrated model of socioeconomic development
4) CSI Europe
 • Επικεφαλής πόλη: AGMA Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Στοιχεία επικοινωνίας:  Paul EvansPaul.evans@neweconomymanchester.com
 • Εταίροι: Ancona (Iταλία), Porto (Πορτογαλία), Poznan (Πολωνία), The Hague (Ολλανδία)
 • Θεματικό πεδίο: Involvement of cities in Jessica Urban Development Fund (UDF) structures - Role of financial instruments in efficient planning
5) DID-RFSC
 • Επικεφαλής πόλη: Umea (Σουηδία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Albert Edman albert.edman@umea.se
 • Εταίροι: Agglomeration of La Rochelle (Γαλλία), Agglomeration of Grand Nancy (Γαλλία), Zalau (Ρουμανία), Hradec Kralove (Δημοκρατία της Τσεχίας)
 • Θεματικό πεδίο: Referential Framework for Sustainable cities - Monitoring local strategic plans to engage stakeholders/ citizens in an integrated and sustainable approach
6) E4C
 • Επικεφαλής πόλη: Consortium Red Local (Ισπανία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Ana Rodriguez arodriguezl@ayto-torrejon.es
 • Εταίροι: Agueda (Πορτογαλία), Ghent (Bέλγιο), Sunderland (Ηνωμένο Βασίλειο), Πάτρα (Eλλάδα)
 • Θεματικό πεδίο: E-skills for innovative cities through joint definition of integrated urban strategies, policies and practices.
7) ENTER.HUB
 • Επικεφαλής πόλη: Reggio Emilia (Iταλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: David Zilioli David.zilioli@municipio.re.it
 • Εταίροι:Ulm (Γερμανία), Ciudad Real (Ισπανία), Craiova (Ρουμανία), Agglomeration of Creil (Γαλλία)
 • Θεματικό πεδίο: Railway hubs/ multimodal interfaces of regional relevance in medium size cities as engines for integrated urban development and economic, social and cultural regeneration
8) EUnivercities
 • Επικεφαλής πόλη: Delft (Ολλανδία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Patrick Van Geel pvgeel@delft.nl
 • Εταίροι: Varna (Bουλγαρία), Aachen (Γερμανία), Aalborg (Δανία), Lublin (Πολωνία)
 • Θεματικό πεδίο: Exploring the next generation partnerships between cities and universities for a more strategic and effective co-operation.
9) INNOVA
 • Επικεφαλής πόλη: Tomares (Ισπανία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Alfonso Barrios Cardonaabarrios@tomares.es
 • Εταίροι:Santa Cruz (Ισπανία), Viborg (Δανία), Monza (Iταλία), Molfetta (Iταλία)
 • Θεματικό πεδίο: Sustainable business growth based on innovation & knowledge through the creation of poles of innovative enterprises and participatory governance and socially responsible models.
10) JOBTOWN
 • Επικεφαλής πόλη: Cesena (Iταλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Roberto Branchettibranchetti_r@comune.cesena.fc.it
 • Εταίροι: Δήμος Λατσιών (Κύπρος), Μοσχάτο-Ταύρος (Eλλάδα),Gondomar (Πορτογαλία), Thurrock (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: Local partnerships for the advancement of youth employment opportunities
11) My Generation at Work
 • Επικεφαλής πόλη: Rotterdam (Ολλανδία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Cleo Pouw Cleo cc.pouw@rotterdam.nl
 • Εταίροι: Antwerp (Bέλγιο), Riga (Λιθουανία), Gdansk (Πολωνία), Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: To promote the employability of young people in a changing labour market with focus on enterprising skills and attitudes
12) PESL
 • Επικεφαλής πόλη: Nantes (Γαλλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Benoit Cuvelierbenoit.cuvelier@nantesmetropole.fr
 • Εταίροι: Antwerp (Bέλγιο), Sofia (Bουλγαρία), Gijon (Ισπανία),Stockholm (Σουηδία)
 • Θεματικό πεδίο: The role of local authorities in involving parents in the prevention of early school leaving
13) RE-Block
 • Επικεφαλής πόλη: Budapest XVIII District (Ουγγαρία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: István HUNYADI hunyadi@bp18.hu
 • Εταίροι: Gelsenkirchen (Γερμανία), Κομοτηνή (Ελλάδα), Malaga (Ισπανία), Iasi (Ρουμανία)
 • Θεματικό πεδίο: Creating sustainable high-rise blocks through social cohesion, green spaces and poverty reduction
14) SMART CITIES
 1. Επικεφαλής πόλη: Coimbra (Πορτογαλία)
 2. Στοιχεία επικοινωνίας: Fernando Zeferino zeferino@cm-coimbra.pt
 3. Εταίροι:Santurtzi (Ισπανία), Gualdo tadino (Iταλία), Gdynia (Πολωνία), Mizil (Ρουμανία)
 4. Θεματικό πεδίο: Citizen Innovation in smart cities - Improving public services through an open innovation process.
15) Sustainable food for urban communities
 • Επικεφαλής πόλη: Brussels Capital (Βέλγιο)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Stephanie Mantell smn@ibgebim.be
 • Εταίροι: Αθήνα (Eλλάδα), Messina (Iταλία), Amersfoort (Ολλανδία), Bristol (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: Innovative initiatives for more sustainable food production/ retail & consumption in urban communities
16) URBACT Markets
 • Επικεφαλής πόλη: Barcelona (Ισπανία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Núria Costa Galobartncosta@mercatsbcn.cat
 • Εταίροι: Torino (Iταλία), Suceava (Ρουμανία), Plovdiv (Bουλγαρία), Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: Local markets as drivers for local economic development and regeneration by exploring the links between local sustainability and successful markets
17) USE ACT
 • Επικεφαλής πόλη: Napoli (Iταλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Gaetano Molluragaetano.mollura@comune.napoli.it
 • Εταίροι: Αθήνα (Eλλάδα), Barakaldo (Ισπανία), Dublin (Ιρλανδία), Baia Mare Metropolitan Assoc (Ρουμανία)
 • Θεματικό πεδίο: Fostering opportunities for people & businesses to settle in existing locations and avoid consumption of  land, through new planning processes and partnership approaches
18) USER
 • Επικεφαλής πόλη: Agglomeration Grenoble Alpes Metropole (Γαλλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Guillaume Tournaireguillaume.tournaire@lametro.fr
 • Εταίροι: Barakaldo (Ισπανία), Malaga (Ισπανία), Pescara (Iταλία), Lublin (Πολωνία)
 • Θεματικό πεδίο: New processes and partnerships for Urban sustainable & efficient regeneration by integrating expertise of uses from inhabitants and field workers.
19) WOOD FOOTPRINT
 • Επικεφαλής πόλη: Paços de Ferreira (Πορτογαλία)
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Duarte Pedro Álvares mail@mentortec.eu
 • Εταίροι: Λάρισα (Ελλάδα), Yecla (Ισπανία), Sternatia (Iταλία), Wycombe (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Θεματικό πεδίο: Fostering local economic development through the use of brownfield and  buildings/ spaces abandoned due to the transformation of the wood/ furniture sector

*Η τρίτη πρόσκληση για το πρόγραμμα  ήταν ανοιχτή από τις 9 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012, ενώ η επιλογή έγινε στις 23 Απριλίου στην Κοπεγχάγη.
aftodioikisi.gr