Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


  
Η Δασκαλόπετρα είναι το σημείο του νησιού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Όμηρο, γι’ αυτό και ο στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η ανάδειξή της περιοχής σε ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ενισχύοντας τη θέση της Χίου, ως του τόπου, που ο μεγάλος ποιητής έγραψε τα αθάνατα έπη του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία του κέντρου αυτού είναι η αποκατάσταση - αξιοποίηση – διαμόρφωση του μνημείου, του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησής του γύρω από 2 πόλους:
·        Μελέτη ομηρικών σπουδών
·        Γνωστοποίηση της σχέσης του Ομήρου με τη Χίο και τις ομηρικές μνήμες στην περιοχή και σε όλο το νησί
Απολύτως απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία και τεχνολογική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού (Κ ΕΠΚΑ) , του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και όσων έχουν ασχοληθεί με τον Όμηρο και τη σύνδεσή του με τη Χίο.
Προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής, για να καθορίσει το πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Κέντρου Ομηρικής Προβολής στο χώρο της Δασκαλόπετρας.
Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται:
1.     Δέσποινα Τσαρδάκα, Αρχαιολόγος
2.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, κ. Φύκαρη
3.     Αθηνά Ζαχαρού - Λουτράρη
4.     Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Θ. Σταυρινούδης
5.     Κ. Μούνδρος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ομηρούπολης
6.     Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Τ.Υ. Δ. Χίου
7.     Ειρήνη Δαμίγου, προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης, Ναυτιλίας & Τουρισμού