Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΜε ομόφωνη έγκριση έγινε δεκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο Οινουσσών ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2013 κατά τη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου. Τα πάσης φύσεως έσοδα προϋπολογίστηκαν σε 2.706.160,68 ευρώ εκ των οποίων 1.307.034,69 ευρώ προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσεως. Οι πάσης φύσεως δαπάνες σύμφωνα με τον ίδιο προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί στο ποσό των 2.706.160,68 ευρώ.  

πηγή :ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ"