Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΔΔΑ: Ενημέρωση για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων - εγγράφων σε όλο το Δημόσιο


Πέντε ημερίδες για την κατάργηση των επικυρώσεων ως μέσο μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών, διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε αντίστοιχες πόλεις της περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, θα διοργανωθούν ημερίδες στη Θεσσαλονίκη (11.18.2014), στην Πάτρα (11/21/2014), στην Τρίπολη (12/05/2014), στα Ιωάννινα (08/12/2014) και στη Λάρισα (12/11/2014), ενώ επισημαίνεται ότι η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε υπαλλήλους διοικητικών υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Αστυνομικών Τμημάτων, Υγειονομικών Περιφερειών και των ΚΕΠ.
Σημειώνεται ότι τα θέματα που πρόκειται να αναπτυχθούν από υψηλόβαθμα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων - εγγράφων σε όλο το Δημόσιο, καθώς και στην αλλαγή του προτύπου απλούστευσης: από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων στη διαχείριση εκροών.

aftodioikisi.gr