Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

OI TEΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ


Σε συνέχεια της επιστολής της 4ης Φεβρουαρίου του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και της χθεσινής μας συνάντησης, παραθέτουμε ακολούθως τις εξής διευκρινίσεις:

Αναφορικά με το θέμα της τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους ναυτικούς, όπως  ενημερωθήκαμε, αναμένεται εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών η έναρξη της καταβολής των οφειλομένων σε δύο δόσεις.

Όπως είναι γνωστό, ήδη έχουμε διαμεσολαβήσει ενεργά ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών για την οικεία ΣΣΕ. Με την οριστικοποίηση του διακανονισμού των εκκρεμών οφειλών προς τα πληρώματα, θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

Η διάταξη του σχεδίου νόμου για τη δυνατότητα κατάρτισης ατομικών συμβάσεων των κατωτέρων πληρωμάτων στα ποντοπόρα πλοία θα επαναδιατυπωθεί ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία ως προς το ότι δεν αφορά στα πλοία της ακτοπλοΐας.

Η διάταξη του σχεδίου νόμου για τη μη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων για τις συνθέσεις των πλοίων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής ή/και μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής δε θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η προσαρμογή των συνθέσεων λόγω εποχικότητας κατά τη χειμερινή περίοδο θα αντισταθμιστεί με δράσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Το πρώτο πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6 εκατ. Ευρώ, είναι σε ώριμο στάδιο.
Παράλληλα προωθείται μεσοπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στην ακτοπλοΐα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10 εκατ. Ευρώ.

Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης του Οίκου Ναύτου από το ΚΑΑΝ. Θα προβλεφθεί ρητά στο σχέδιο νόμου η παροχή υπηρεσιών υγείας από το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ στην κεντρική υπηρεσία και τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το ΓΕΝΕ δε θα συγχωνευθεί με τον ΟΑΕΔ. Αντίθετα θα ενισχυθούν και θα αναβαθμιστούν οι υποδομές του και θα αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά συγχρηματοδοτούμενες δράσεις προς όφελος των ναυτικών.

Επιπρόσθετα, προτείνεται με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας να προχωρήσει ο εξορθολογισμός των λειτουργιών του Οίκου Ναύτου και του ΓΕΝΕ ώστε να αναπτυχθούν συνέργιες και να αποφευχθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος των ναυτικών.

Το Υπουργείο δρα με γνώμονα τη διατήρηση στο ακέραιο τώρα και στο μέλλον των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που συναρτάται άμεσα με το ζητούμενο που είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να σταθμίσετε τη σοβαρότητα των περιστάσεων και να αναστείλετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις για την αποκατάσταση της συγκοινωνίας με τα νησιά.                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                                                            Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου