Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου ( Μύρινα ) την 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.
Εισηγητές: κ.κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου & κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ << ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ >>.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ 2013 / 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΝΑ/1 ΚΑΙ ΣΑΝΑ/2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ 2005ΕΠ08800002.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητές: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητής: κ. Σάββας Βαρελτζής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Λήμνου.
ΘΕΜΑ:11ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ <<  AEGEAN REGATTA 2013 >> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:12ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΣΑΜΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ08800000 ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ Π.Δ.Ε.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:14ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:15ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Εισηγητές: κ.κ. Μιχαήλ Μπάκας & Βασίλειος Τεντόμας Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
ΘΕΜΑ:16ο  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:17ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:18ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ η ΠΛΟΙΩΝ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.